ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7000C ซีรีส์

ให้การควบคุมเครือข่าย, การประมวลผลแพ็คเก็จ, AI การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและการรับส่งข้อมูลการเข้ารหัส และการเสริมความปลอดภัยให้กับแพลตฟอร์มที่มากยิ่งขึ้นด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7000C ซีรีส์ สำหรับเครือข่าย ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน คุณสมบัติที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ซึ่งปรับให้เข้ากับเวิร์กโหลดของเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย และการปรับใช้งานที่รวดเร็วพร้อมกับอายุการใช้งานยาวนานในพื้นที่ปฏิบัติงาน เร่งความเร็วการประมวลผลแพ็คเก็ตและการเข้ารหัสข้อมูล และยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์เครือข่าย Edge สำหรับระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมระดับองค์กร