ตัวรับส่งสัญญาณ Intel® Silicon Photonics 400G

ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล Intel® Silicon Photonics 400G LR4 QSFP-DD เป็นผลิตภัณฑ์ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก ความเร็วสูง และใช้พลังงานต่ำ โดยมุ่งใช้ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันแบบออปติก โมดูลแบนด์วิธสูงรองรับลิงก์ออปติคอล 400GbE บนไฟเบอร์โหมดดูเพล็กซ์เดียวได้สูงสุด 10 กิโลเมตร