ปรับขยายข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ทางการเงิน

อินโฟกราฟิกแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี Intel® Optane™ ช่วยให้สถาบันบริการทางการเงินปรับขยายข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดึงคุณค่าจากชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างได้ผลด้วยโซลูชันจาก MemVerge และข้อมูล VAST