ชีวิตหนึ่งวันของฝ่าย IT ในอุตสาหกรรมการเงิน

เอกสารข้อมูลที่อธิบายแนวทางที่เทคโนโลยี Intel® Optane™ ใช้เพื่อให้สิทธิ์การเข้าใช้งานข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่า ไปพร้อมๆ กับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนการเป็นเจ้าของสำหรับสถาบันการเงินต่างๆ