เทคโนโลยี Intel® Optane™ — เทคโนโลยีหน่วยความจําที่ล้ําสมัย

เป็นสักขีIntel® Optane™เทคโนโลยีที่เปิดเผยผ่านประวัติโดยย่อของความท้าทายด้านการจัดเก็บข้อมูลและนวัตกรรมที่นําไปสู่การเปิดตัวเทคโนโลยีหน่วยความจําที่ปฏิวัติวงการนี้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้