เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล NetApp สูงสุด

NetApp MAX Data ย้ายข้อมูลร้อนที่เข้าถึงบ่อยไปยังหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ โดยอัตโนมัติ และข้อมูลอุ่นหรือเย็นที่ใช้น้อยกว่าไปยังที่เก็บข้อมูลที่แนบมาหรือระยะไกล โซลูชันนี้มอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและมีความหน่วงต่ำสำหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลผู้เช่าเซิร์ฟเวอร์เฉพาะและแบบเสมือนรายเดียวหรือหลายราย ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่าข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ได้อย่างไร ในขณะที่สนับสนุนจำนวนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่สูงขึ้นมาก โดยไม่เพิ่มปริมาณการใช้ฮาร์ดแวร์พื้นฐาน