การสร้างความทันสมัยให้แพลตฟอร์ม Splunk ด้วย VAST Data

การสร้างความทันสมัยให้แพลตฟอร์ม Splunk ด้วย VAST Data Universal Storage เป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยจัดเก็บข้อมูล Splunk โดยไม่ส่งผลกระทบมากมายต่อเวลาทำการค้นหาโดยเฉลี่ย หรืออัตรานำเข้าตัวสร้างดัชนี