เพิ่มความหนาแน่น VM ด้วยหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

ดูว่าหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100 ช่วยให้ VM ทํางาน Redis ต่อโหนดเซิร์ฟเวอร์ได้มากขึ้นในขณะที่ตรงตามขีดจํากัดความหน่วง และลดต้นทุนต่อ VM ในสภาพแวดล้อม VMware vSphere ได้อย่างไร การใช้หน่วยความจําแบบคงอยู่Intel Optaneในโหมดหน่วยความจํา ช่วยให้คุณปรับขนาดความจุหน่วยความจําในราคาที่ย่อมเยาเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของ VM และใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 2 อย่างเต็มที่

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้