การปรับขยาย MySQL ด้วยหน่วยความจำแบบคงอยู่

การปรับขยาย MySQL แบบใช้คลาวด์ด้วยหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ช่วยให้ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลทลายข้อจำกัดของประสิทธิภาพหน่วยจัดเก็บข้อมูล และตอบสนอง SLA ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลสามารถปรับใช้ MySQL แบบไม่ได้แก้ไขบนเซิร์ฟเวอร์ โดยยึดตามโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2