หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ และ Redis

หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ช่วยให้ผู้ใช้ Redis Enterprise ได้รับข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วขึ้น โดยเปิดใช้งานหน่วยความจำขนาดเทราไบต์ต่อโหนด เพื่อที่จะได้กักกันชุดข้อมูลใหญ่ขึ้นไว้ในฐานข้อมูลแบบหลายโมเดลหนึ่งเดียว เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพขึ้นอย่างมาก