ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

พาร์ทเนอร์ในโปรเจ็กต์ NEXTGenIO ได้แก่

  • Arctur: ผู้เชี่ยวชาญในด้านเวิร์คโหลดอุตสาหกรรมที่สร้างโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญในด้านการสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กและกลางนี้
  • ARM/Allinea: นักพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลชั้นนำ ซึ่งรวมถึงข้อมูลบน I/O และประสิทธิภาพ NVRAM
  • Barcelona Supercomputing Center: ผู้พัฒนาระบบไฟล์ที่และมิดเดิลแวร์สำหรับจัดเก็บวัตถุที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับระบบ NEXTGenIO และช่วยสร้างเวิร์คโหลดการเรียนรู้ของเครื่อง
  • EPCC ที่ University of Edinburgh: ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสำหรับการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ช่วยสร้างแอพพลิเคชั่นการจำลอง และจัดการกับการกำหนดลักษณะเฉพาะของแอพพลิเคชั่น
  • European Centre For Medium-Range Weather Forecasts: ผู้พัฒนาเครื่องมือสร้างเวิร์คโหลดและช่วยสร้างเวิร์คโฟลว์พยากรณ์อากาศอันซับซ้อนในระยะปานกลาง
  • Fujitsu: ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ HPC ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ การใช้งานทีมพัฒนา และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตในเอาก์สบูร์ก เยอรมนี
  • Intel: จัดหาเทคโนโลยี NVRAM และระบบในการนำการกำหนดลักษณะเฉพาะและการวัดประสิทธิภาพเวิร์คโหลด
  • Technical University of Dresden: ผู้พัฒนาเครื่องมือชั้นนำที่ให้รายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมของ I/O และ NVRAM