หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ภายใต้ STAC-M3™

อินโฟกราฟิกนี้อธิบายถึงผลลัพธ์ของการตรวจสอบ STAC-M3 ครั้งล่าสุด โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทบริการทางการเงินสามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้และหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ เมื่อผนวกกับฐานข้อมูลอนุกรมเวลา kdb+ จาก KX Streaming Analytics ผลที่ได้ก็คือโซลูชันประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์