Intel® Optane® PMem CSI Operator สำหรับคอนเทนเนอร์

องค์กรการพัฒนาสามารถปรับใช้แอปพลิเคชันแบบจดจำสถานะในคอนเทนเนอร์ โดยใช้ Intel® Optane™ Persistent Memory (PMem) CSI Operator เพื่อให้ได้หน่วยจัดเก็บข้อมูลคอนเทนเนอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้การปฏิบัติใช้เป็นไปโดยสะดวกราบรื่นและอัตโนมัติ ซอร์สโค้ดแบบเปิดก็จัดให้มีขึ้น ไม่ว่าจะใช้เป็นโอเปอเรเตอร์ Kubernetes หรือเป็นโอเปอเรเตอร์ Red Hat® OpenShift® ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งมีให้ผ่านทาง Red Hat Ecosystem Catalog เอกสารนี้จะเกริ่นนำ Intel Optane PMem CSI และบทบาทหน้าที่ของโอเปอเรเตอร์ในการควบคุมเส้นทางความคล่องตัวและการปรับขยายการดำเนินงาน