สถาบันทางการเงินจะต้องเป็นบริษัทเทคโนโลยี

อินโฟกราฟิกแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี Intel® Optane™ ช่วยให้สถาบันทางการเงินเป็นบริษัทเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร