อินโฟกราฟิกสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™

เติมเต็มพลังให้อุปกรณ์ Edge ของคุณด้วย CPU แบบซ็อกเก็ต LGA ที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า มีให้สูงสุด 24 คอร์ 32 เธรด ความถี่เทอร์โบแบบคอร์เดียวสูงสุด 5.8 GHz มีแคชมากกว่า และมี I/O อย่างกว้างขวาง สถาปัตยกรรมไฮบริดเพื่อประสิทธิภาพ ระบบเชื่อมต่อ PCIe 5.0 และหน่วยความจำ DDR5-5600 ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในรูปแบบการใช้งาน AI ล่าสุด ด้วยประสิทธิภาพแบบอัจฉริยะที่ปรับตัวได้ตามส่วนรองรับความร้อนและกำลังไฟที่มีให้