อินโฟกราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7000RE ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7000RE ซีรีส์ จะช่วยลดความซับซ้อนให้กับเส้นทางสู่การปรับใช้ AI ที่จุดที่คุณต้องการที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก และสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากในพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงาน กราฟิกแบบรวม ขีดความสามารถในการสรุปผลข้อมูลการเรียนรู้เชิงลึกในตัว และโมดูลกล้องที่เปิดใช้งานตามระบบนิเวศ