ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย AOI ความแม่นยําสูงของ ADLINK

โซลูชัน ADLINK Automated Optical Inspection (AOI) สร้างขึ้นด้วย INtel CPU, Intel GPU, และโมเดล ADLINK AI ที่ปรับประสิทธิภาพโดยชุดเครื่องมือ OpenVINO โซลูชันนี้นําเสนอการอนุมานภาพที่มีความเที่ยงตรงสูงในทุกขนาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการประกันคุณภาพในการผลิต

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้