เสียงสะท้อนของการประมวลผล: สำรวจบทบาทของพีซี

Intel และพันธมิตรด้านระบบนิเวศน์กำลังเดินทางไปด้วยกันในการสำรวจบทบาทของพีซี การประมวลผลในยุคถัดไปจะนำเสนอสิ่งใด