ด้วยการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานสู่นวัตกรรมแล็ปท็อป

ด้วยการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานบนพื้นฐานของความเข้าใจมนุษย์ Project Athena มุ่งสร้างประสบการณ์การใช้งานแล็ปท็อปที่ตรงตามความต้องการที่สร้างความแตกต่างให้กับวิถีชีวิตของผู้คน