ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ intel.com/PerformanceIndex

2

ข้อกำหนดหลักสำหรับอัลกอริธึม XeSS คือไดรเวอร์กราฟิกที่รองรับ Shader Model 6.4 ซึ่งส่งผลให้ทำงานร่วมกันได้กับชุดฮาร์ดแวร์สำหรับการขนส่งที่หลากหลาย