ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.thailand.intel.com/PerformanceIndex

2

การกล่าวอ้าง H.264/AVC โดยใช้ข้อมูลจาก https://engineering.fb.com/2018/04/10/video-engineering/av1-beats-x264-and-libvpx-vp9-in-practical-use-case/ และการกล่าวอ้าง H.265/HEVC โดยใช้ข้อมูลจาก https://www.winxdvd.com/convert-hevc-video/av1-vs-hevc.htm Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณควรศึกษาแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความแม่นยำ