กราฟิก Intel® Arc™ Pro A-ซีรีส์

ขอแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ GPU ระดับมืออาชีพจากซีรีส์กราฟิก Intel® Arc™ Pro A-ซีรีส์ ด้วยฮาร์ดแวร์ Ray Tracing ในตัว การเร่งความเร็วกราฟิก และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง กราฟิก Intel Arc ได้รวมกรอบการมองเห็นที่ลื่นไหล เทคโนโลยีภาพแสดงใหม่ล่าสุด และการสร้างสรรค์เนื้อหาอันพรั่งพร้อมมารวมไว้ในฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก

ข้อมูลจำเพาะ

Intel Arc Pro A40 GPU

Intel Arc Pro A50 GPU Intel Arc Pro A30M GPU (โมบายล์)
ประสิทธิภาพสูงสุด 3.50 TFLOPs ที่ความแม่นยำเดียว 4.80 TFLOPs ที่ความแม่นยำเดียว 3.50 TFLOPs ที่ความแม่นยำเดียว
Xe-core 8x Ray Trace Core 8x Ray Trace Core 8x Ray Trace Core
หน่วยความจำ 6GB GDDR6 6GB GDDR6 4GB GDDR6
ส่วนแสดงผล 4x mini-DP 1.4 (2.0 Ready) พร้อมรองรับ Audio & Dolby Vision® 4x mini-DP 1.4 (2.0 Ready) พร้อมรองรับ Audio & Dolby Vision® เน้นเฉพาะแล็ปท็อป พร้อมรองรับสูงสุด 4x
ทั่วไป พลังงานสูงสุด 50w ในฟอร์มแฟคเตอร์แบบสล็อตเดียว พลังงานสูงสุด 75w ในฟอร์มแฟคเตอร์แบบสล็อตคู่ พลังงานสูงสุด 35-50w และ ISV Software Certified
ดูข้อมูลจำเพาะทั้งหมด ดูข้อมูลจำเพาะทั้งหมด ดูข้อมูลจำเพาะทั้งหมด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

อ้างอิงจากการที่กราฟิก Intel Arc เป็นรายแรกในตลาดที่สามารถสนับสนุนการเข้ารหัส AV1 (ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022) ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนตัวแปลงสัญญาณหลักอื่นๆ ทั้งหมด การรวมตัวเร่ง AI ไว้บนบอร์ด คอร์การติดตาม Ray เวคเตอร์เอ็นจิ้น เช่น รวมถึงการสนับสนุน Direct X12 Ultimate

2

ปราศจากสารฮาโลเจน: หมายถึงเฉพาะสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีนและคลอรีน (BFRs/CFRs) และ PVC ในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเท่านั้น ส่วนประกอบของ Intel รวมถึงส่วนประกอบที่ซื้อมาเพื่อการประกอบในขั้นสุดท้ายตรงตามข้อกำหนด JS-709A และ PCB/Substrate สารตั้งต้นตรงตามข้อกำหนด IEC 61249-2-21 การทดแทนด้วยสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ใช้ฮาโลเจน และ/หรือ PVC อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

3

ปราศจากข้อขัดแย้ง:“ปราศจากข้อขัดแย้ง" หมายถึงผลิตภัณฑ์ ซัพพลายเออร์ ห่วงโซ่อุปทาน โรงหลอม และโรงสกัด ซึ่งจากการตรวจสอบของเราแล้ว ปราศจากหรือไม่ได้มาจากแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน หรือทอง (ที่เรียกว่าเป็น "แร่ที่มีความขัดแย้ง" โดยคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา) ที่สนับสนุนทางการเงินหรือให้ผลประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่กลุ่มติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือประเทศใกล้เคียง