กราฟิก Intel® Arc™ Pro A50

ขอแนะนำ GPU ระดับมืออาชีพใหม่ล่าสุดจาก Intel: Intel® Arc™ Pro A50 GPU ด้วยฮาร์ดแวร์ Ray Tracing ในตัว การเร่งความเร็วกราฟิก และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง Intel Arc Pro A50 GPU ได้รวมกรอบการมองเห็นที่ลื่นไหล เทคโนโลยีภาพแสดงใหม่ล่าสุด และการสร้างสรรค์เนื้อหาอันพรั่งพร้อมมารวมไว้ในฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ในการเปรียบเทียบความจุหน่วยความจำระหว่าง NVIDA T600 กับ Intel Arc Pro A40 และ Intel Arc Pro A50 GPU ซึ่ง NVIDIA T600 โฆษณาว่ามีความจุหน่วยความจำสูงสุด 4GB ส่วน Intel Arc Pro A40 และ Intel Arc Pro A50 GPU มีความจุหน่วยความจำ 6GB ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้อิงตามสมรรถนะที่โฆษณาไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2022

2

อ้างอิงจากการที่กราฟิก Intel Arc เป็นรายแรกในตลาดที่สามารถสนับสนุนการเข้ารหัส AV1 (ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022) ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนตัวแปลงสัญญาณหลักอื่นๆ ทั้งหมด การรวมตัวเร่ง AI ไว้บนบอร์ด คอร์การติดตาม Ray เวคเตอร์เอ็นจิ้น เช่น รวมถึงการสนับสนุน Direct X12 Ultimate