กราฟิก Intel® Arc™ Pro A40

ขอแนะนำ GPU เวิร์กสเตชันระดับมืออาชีพใหม่ล่าสุดจาก Intel: Intel® Arc™ Pro A40 GPU ด้วยฮาร์ดแวร์ Ray Tracing ในตัว การเร่งความเร็วกราฟิก และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง Intel Arc Pro A40 GPU ได้รวมกรอบการมองเห็นที่ลื่นไหล เทคโนโลยีภาพแสดงใหม่ล่าสุด และการสร้างสรรค์เนื้อหาอันพรั่งพร้อมมารวมไว้ในฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก

ข้อมูลจำเพาะ

ประสิทธิภาพสูงสุด

Xe-core หน่วยความจำ ส่วนแสดงผล การสนับสนุน PCIe ทั่วไป
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A40 3.50 TFLOPs ที่ความแม่นยำเดียว 8x Ray Trace Core 6GB GDDR6 4x mini-DP 2.0 Ready พร้อมรองรับเสียง 4.0 x8 สมัยใหม่ พร้อมความเข้ากันได้แบบย้อนหลังทั่วไป 3.0 พลังงานสูงสุด 50w ในฟอร์มแฟคเตอร์แบบสล็อตเดียว ดูข้อมูลจำเพาะทั้งหมด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ในการเปรียบเทียบความจุหน่วยความจำระหว่าง NVIDA T600 กับ Intel Arc Pro A40 และ Intel Arc Pro A50 GPU ซึ่ง NVIDIA T600 โฆษณาว่ามีความจุหน่วยความจำสูงสุด 4GB ส่วน Intel Arc Pro A40 และ Intel Arc Pro A50 GPU มีความจุหน่วยความจำ 6GB ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้อิงตามสมรรถนะที่โฆษณาไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2022

2

อ้างอิงจากการที่กราฟิก Intel Arc เป็นรายแรกในตลาดที่สามารถสนับสนุนการเข้ารหัส AV1 (ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022) ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนตัวแปลงสัญญาณหลักอื่นๆ ทั้งหมด การรวมตัวเร่ง AI ไว้บนบอร์ด คอร์การติดตาม Ray เวคเตอร์เอ็นจิ้น เช่น รวมถึงการสนับสนุน Direct X12 Ultimate