Intel® Accelerator Engines ช่วยยกระดับประสิทธิภาพ

CPU ที่เชื่อถือได้เหล่านี้ซึ่งคุณต้องพึ่งพาในการรันเวิร์กโหลดทั้งหมดของคุณอยู่แล้ว รองรับความต้องการของศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นด้วย Intel® Accelerator Engines ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพต่อวัตต์สำหรับเวิร์กโหลดที่หนักหน่วงที่สุด