บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP

นอกจากจะมีจำหน่ายเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์แบบรวมขึ้นแร็คแล้ว คุณยังสามารถซื้อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP2SB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะบอร์ดได้ด้วย บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP2SB จะรวมการรองรับโปรเซสเซอร์เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับระบบเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8300 และ Intel® Xeon® Gold 6300 ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการกำหนดค่าได้สูงสุด 80 คอร์ต่อบอร์ด และแบนด์วิดธ์หน่วยความจำได้สูงสุด 3,200 MT/s

อ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS ของเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20NTP และการอัปเดตเฟิร์มแวร์แพคเกจ SFUP (SFUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

ยูทิลิตี้การเรียกข้อมูลระบบ (SysInfo) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 621A