บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP

นอกจากจะมีจำหน่ายเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์แบบรวมขึ้นแร็คแล้ว คุณยังสามารถซื้อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP2SB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะบอร์ดได้ด้วย บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP2SB จะรวมการรองรับโปรเซสเซอร์เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับระบบเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8300 และ Intel® Xeon® Gold 6300 ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการกำหนดค่าได้สูงสุด 80 คอร์ต่อบอร์ด และแบนด์วิดธ์หน่วยความจำได้สูงสุด 3,200 MT/s

อ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP