บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M10JNP

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M10JNP มาพร้อมกับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

ระบบคลาวด์ระดับเริ่มต้น และระดับองค์กรที่ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่า และพร้อมปรับขนาดตามการเติบโตของพวกเขา แอปพลิเคชันแบบฝังตัว และแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมีการเติบโตขึ้น และต้องการประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M10JNP ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ภาคส่วนของตลาดเหล่าผ่านศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือที่ได้รับการปรับปรุงของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E บอร์ดเซิร์ฟเวอร์นี้รองรับแร็ค 1U และโครงเครื่องแบบแท่น ซึ่งทำให้อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ SMB การโฮสต์เว็บ การส่งมอบเนื้อหา การจัดเก็บข้อมูล และแอปพลิเคชันแบบฝังตัว

ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองจาก Intel ›

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M10JNP

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-a90b4ef15764488da1dbd90c8644090c"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"652031","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"@stm_10385_th","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":0},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":1},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":2},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-a90b4ef15764488da1dbd90c8644090c"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}