Intel® Data Center System (Intel® DCS)

สูงสุด 80% ของเวิร์กโหลดจะรันบนสถาปัตยกรรมคลาวด์ภายในปี 2024.1 Intel® Data Center System (Intel® DCS) สำหรับ HCI ได้รับการรับรองล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์แล้ว เพื่อช่วยเร่งความเร็วและทำให้การเปลี่ยนไปใช้คลาวด์ง่ายขึ้น เลือกจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้ามากมาย หรือปรับแต่งระบบตามความต้องการเฉพาะของคุณ

ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองโดย Intel ›

Intel® Data Center System (Intel® DCS)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1 การวิเคราะห์ของ Intel และ Bain ในปี 2016