Intel® Data Center Block สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

สูงสุด 80% ของเวิร์กโหลดจะรันบนสถาปัตยกรรมคลาวด์ภายในปี 2024.1 Intel® Data Center Block สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์) ที่ผ่านการรับรองและการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อเร่งและสนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่ระบบคลาวด์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เลือกจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้ามากมาย หรือปรับแต่งระบบตามความต้องการเฉพาะของคุณ

ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองจาก Intel ›

Intel® Data Center Block สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1 การวิเคราะห์ของ Intel และ Bain ในปี 2016