ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 6

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6 เป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลสุดแกร่งที่ยกระดับทั้งด้านประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการด้านศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันได้