โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 นำเสนอสถาปัตยกรรมที่สมดุล พร้อมการเร่งความเร็วในตัว และความสามารถด้านความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งได้รับการออกแบบจากนวัตกรรมหลายทศวรรษเพื่อตอบโจทย์เวิร์คโหลดที่ต้องใช้การประมวลผลสูงที่สุด ทั้งหมดนี้มาในสถาปัตยกรรม Intel แบบเปิดที่มั่นคงเสมอมาซึ่งคุณรู้จักและไว้วางใจ

สำรวจการเร่งความเร็ว

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้