โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E ให้ประสิทธิภาพที่จำเป็นและเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ในระดับเริ่มต้น เวิร์คสเตชันระดับมืออาชีพ และบริการคลาวด์ที่ปลอดภัย มีให้มาในกราฟิก Intel® UHD แบบรวม

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

กรองตาม:
เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
ราคา
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GE (แคช 16M, 3.30 GHz) Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ME (แคช 8M, 2.60 GHz) Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ME (แคช 12M, 2.80 GHz) Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ML (แคช 8M, 1.70 GHz) Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ML (แคช 12M, 2.00 GHz) Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GEL (แคช 16M, 2.00 GHz) Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226GE (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278G (แคช 16M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2288G (แคช 16M, 3.70 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226G (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286M (แคช 16M, 2.40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276M (แคช 12M, 2.80 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2246G (แคช 12M, 3.60 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2274G (แคช 8M, 4.00 GHz) Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2244G (แคช 8M, 3.80 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2236 (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2234 (แคช 8M, 3.60 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224G (แคช 8M, 3.50 GHz) Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224 (แคช 8M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276G (แคช 12M, 3.80 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286G (แคช 12M, 4.00 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186G (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124G (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124 (แคช 8M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2136 (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2134 (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176G (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2144G (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2126G (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2174G (แคช 8M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2146G (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
Intel® Xeon® E-2104G Processor (8M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M (แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176M (แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630

ไม่มีบันทึก