โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9

โปรเซสเซอร์เหล่านี้มาพร้อมสถาปัตยกรรมไฮบริดเพื่อประสิทธิภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถแบบอัจฉริยะ การสร้างสรรค์ที่ปรับให้เหมาะสม และการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกมเมอร์สามารถเล่นเกมด้วยความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดถึง 5.8 GHz

บทสรุปผลิตภัณฑ์: เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 ›

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9

{"collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-5C288362-594E-415E-A79D-AB96E7B60481","etm-EC8989DF-80B4-4F56-9F1A-46294F4CFD90","etm-6F8EC5C1-AE08-4B31-B579-E8F9CF9987BC","etm-4615474C-EFF8-4BBE-A616-BE4DC4027C80","etm-98B75578-0B07-4418-8EA7-FD0CCC3D1380"],"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"684977","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"Products","type":"Products","deprecated":true,"name":"Products","position":2},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}]}