โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® มอบคุณค่ามหาศาลต่อการศึกษา การร่วมงานกัน และการเล่น มาดูได้ว่าคุณจะทำงานสำเร็จได้มากขึ้นอย่างไร

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

กรองตาม:
เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
ราคา
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905 (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5925 (แคช 4M, 3.60 GHz) Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905T (แคช 4M, 3.30 GHz) Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G5900E (2M Cache, 3.20 GHz) Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G5900TE (2M Cache, 3.00 GHz) Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5920 (แคช 2M, 3.50 GHz) Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900T (แคช 2M, 3.20 GHz) Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900 (แคช 2M, 3.40 GHz) Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4930E (แคช 2M, 2.40 GHz) Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4932E (แคช 2M, 1.90 GHz) Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930 (แคช 2M, 3.20 GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T (แคช 2M, 3.00 GHz) Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950 (แคช 2M, 3.30 GHz) Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T (แคช 2M, 2.90 GHz) Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4920 (แคช 2M, 3.20 GHz) Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900 (แคช 2M, 3.10 GHz) Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E (แคช 2M, 2.90 GHz) Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930T (แคช 2M, 2.70 GHz) Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930 (แคช 2M, 2.90 GHz) Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3950 (แคช 2M, 3.00 GHz) Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3902E (แคช 2M, 1.60 GHz) Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900E (แคช 2M, 2.40 GHz) Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900TE (แคช 2M, 2.30 GHz) Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3920 (แคช 2M, 2.90 GHz) Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900T (แคช 2M, 2.60 GHz) Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 (แคช 2M, 2.80 GHz) Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1850 (แคช 2M, 2.90 GHz) Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840 (แคช 2M, 2.80 GHz) Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840T (แคช 2M, 2.50 GHz) Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE (แคช 2M, 2.20 GHz) Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820T (แคช 2M, 2.40 GHz) Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1830 (แคช 2M, 2.80 GHz) Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1630 (แคช 2M, 2.80 GHz) Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620T (แคช 2M, 2.40 GHz) Discontinued Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610T (แคช 2M, 2.30 GHz) Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620 (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610 (แคช 2M, 2.60 GHz) Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1101 (แคช 2M, 2.26 GHz) Launched Q1'10 2 2.26 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Intel® Celeron® Processor N6210 (1.5M Cache, up to 2.60 GHz) Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache กราฟิก UHD Intel® Core™ สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10
Intel® Celeron® Processor N4020C (4M Cache, up to 2.80 GHz) Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
Intel® Celeron® Processor N5100 (4M Cache, up to 2.80 GHz) Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz) Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N4500 (4M Cache, up to 2.80 GHz) Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB L3 Cache Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N4505 (4M Cache, up to 2.90 GHz) Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N5095 (4M Cache, up to 2.90 GHz) Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N6211 (1.5M Cache, up to 3.00 GHz) Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache กราฟิก UHD Intel® Core™ สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10
Intel® Celeron® Processor N4000C (4M Cache, up to 2.60 GHz) Launched Q2'19 2 1.10 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4120 (แคช 4M, สูงสุด 2.60 GHz) Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4020 (แคช 4M, สูงสุด 2.80 GHz) Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N3350E (แคช 2M, สูงสุด 2.40 GHz) Discontinued Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD 500
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4000 (แคช 4M, สูงสุด 2.60 GHz) Launched Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4100 (แคช 4M, สูงสุด 2.40 GHz) Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3350 (แคช 2M, สูงสุด 2.4 GHz) Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก Intel® HD 500
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3450 (แคช 2M, สูงสุด 2.2 GHz) Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก Intel® HD 500
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3010 (แคช 2M, สูงสุด 2.24 GHz) Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3160 (แคช 2M, สูงสุด 2.24 GHz) Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3060 (แคช 2M, สูงสุด 2.48 GHz) Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3000 (2M แคช สูงสุด 2.08 GHz) Discontinued Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ N3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3150 (แคช 2M, สูงสุด 2.08 GHz) Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ N3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3050 (2M แคช สูงสุด 2.16 GHz) Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ N3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2808 (แคช 1M, สูงสุด 2.25 GHz) Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2840 (แคช 1M, สูงสุด 2.58 GHz) Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2940 (แคช 2M, สูงสุด 2.25 GHz) Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2807 (แคช 1M, สูงสุด 2.16 GHz) Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2830 (แคช 1M, สูงสุด 2.41 GHz) Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2930 (แคช 2M, สูงสุด 2.16 GHz) Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2920 (แคช 2M, สูงสุด 2.00 GHz) Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2820 (แคช 1M, สูงสุด 2.39 GHz) Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2815 (แคช 1M, สูงสุด 2.13 GHz) Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2806 (แคช 1M, สูงสุด 2.00 GHz) Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2805 (แคช 1M, 1.46 GHz) Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2810 (แคช 1M, 2.00 GHz) Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2910 (แคช 2M, 1.60 GHz) Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
Intel® Celeron® Processor J6412 (1.5M Cache, up to 2.60 GHz) Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache กราฟิก UHD Intel® Core™ สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10
Intel® Celeron® Processor J6413 (1.5M Cache, up to 3.00 GHz) Launched Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache กราฟิก UHD Intel® Core™ สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4025 (แคช 4M, สูงสุด 2.90 GHz) Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4125 (แคช 4M, สูงสุด 2.70 GHz) Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
Intel® Celeron® Processor J3355E (2M Cache, up to 2.50 GHz) Discontinued Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD 500
Intel® Celeron® Processor J3455E (2M Cache, up to 2.30 GHz) Discontinued Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD 500
Intel® Celeron® J4115 Processor (4M Cache, up to 2.50 GHz) Launched Q4'17 4 1.80 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4005 (แคช 4M, สูงสุด 2.70 GHz) Launched Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4105 (แคช 4M, สูงสุด 2.50 GHz) Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB กราฟิก UHD Intel® 600
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3455 (แคช 2M, สูงสุด 2.3 GHz) Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD 500
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3355 (แคช 2M, สูงสุด 2.5 GHz) Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD 500
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3060 (แคช 2M, สูงสุด 2.48 GHz) Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3160 (แคช 2M, สูงสุด 2.24 GHz) Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1800 (แคช 1M, สูงสุด 2.58 GHz) Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, สูงสุด 2.42 GHz) Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1750 (แคช 1M, 2.41 GHz) Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1850 (แคช 2M, 2.00 GHz) Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700

ไม่มีบันทึก