โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® มอบคุณค่ามหาศาลต่อการศึกษา การร่วมงานกัน และการเล่น มาดูได้ว่าคุณจะทำงานสำเร็จได้มากขึ้นอย่างไร

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ที่สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพและคุณค่าที่คุณไว้วางใจได้สำหรับพีซีและอุปกรณ์พกพาระดับเริ่มต้นราคาย่อมเยา

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® และ Celeron®

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
ราคา
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905 (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5925 (แคช 4M, 3.60 GHz) Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905T (แคช 4M, 3.30 GHz) Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G5900E (2M Cache, 3.20 GHz) Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900 (แคช 2M, 3.40 GHz) Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900T (แคช 2M, 3.20 GHz) Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5920 (แคช 2M, 3.50 GHz) Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G5900TE (2M Cache, 3.00 GHz) Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4930E (แคช 2M, 2.40 GHz) Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4932E (แคช 2M, 1.90 GHz) Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB 25 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T (แคช 2M, 3.00 GHz) Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930 (แคช 2M, 3.20 GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950 (แคช 2M, 3.30 GHz) Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T (แคช 2M, 2.90 GHz) Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900 (แคช 2M, 3.10 GHz) Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E (แคช 2M, 2.90 GHz) Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3902E (แคช 2M, 1.60 GHz) Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900E (แคช 2M, 2.40 GHz) Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 (แคช 2M, 2.80 GHz) Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900TE (แคช 2M, 2.30 GHz) Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE (แคช 2M, 2.20 GHz) Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620 (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม

ประกาศและข้อสงวนสิทธิ์3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

เร็วขึ้นเกือบ 3 เท่า: 802.11ax 2x2 160 MHz รองรับอัตราข้อมูลตามทฤษฎีสูงสุด 2402 Mbps ซึ่งเร็วกว่าเกือบ 3 เท่า (2.8 เท่า) เมื่อเทียบกับ 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) ตามมาตรฐานตามที่ระบุในเอกสารในข้อกำหนดมาตรฐานไร้สาย IEEE 802.11 และต้องมีการใช้เราเตอร์เครือข่ายไร้สาย 802.11ax ที่กำหนดค่าในลักษณะคล้ายคลึงกัน

2

ลดความหน่วงได้ถึง 75%: อิงตามข้อมูลการจำลอง (79%) 802.11ax ที่มีและที่ไม่มี OFDMA โดยใช้ไคลเอนต์ 9 เครื่อง ความหน่วงโดยเฉลี่ยเมื่อไม่มี OFDMA อยู่ที่ 36 ms และความหน่วงโดยเฉลี่ยเมื่อมี OFDMA ลดลงเหลือ 7.6 ms การปรับปรุงความหน่วงต้องใช้เราเตอร์ 802.11ax (Wi-Fi 6) และไคลเอนต์ทุกเครื่องต้องรองรับ OFDMA

3

ครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดราว 826 ล้านคนที่ต้องหยุดเข้าเรียนในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้านและ 43% (706 ล้านคน) ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ขณะที่หลายประเทศส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านดิจิทัลเพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง” UNESCO 4/21/20 – Startling Digital Divides in Distance Learning Emerge https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge