ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

กรองตาม:
พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE Products.

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC12 Pro และ Mini PC - NUC12WS

Realtek* SD Card Reader Driver for Windows® 10 64-bit & Windows® 11 for the Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Enthusiast Kit & Mini PC - NUC11PHKi7

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance และ Mini PC - NUC11PA

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 5 และ 6 (ไม่รวม NUC6i7KYK)

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10