ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

กรองตาม:
พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE Products.

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC12 Pro Kits & Mini PCs - NUC12WS

ไดรเวอร์ Realtek * SD Card Reader สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PC - NUC11PA

Realtek* High Definition Audio Driver สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิต และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Enthusiast Kit & Mini PC - NUC11PHKi7

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek * สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PC - NUC11PA

USB Type C Power Delivery Controller Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Pro Kits & Mini PC - NUC12WS

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

ไดรเวอร์ Realtek * Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 64 บิตและ Windows * 11 สําหรับ Intel NUC 11 Essential Kits และ Intel® Mini PCs - NUC11ATK

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit for Intel® NUC

เทคโนโลยี Intel Rapid Storage (RAID) สําหรับ Windows 11* และ Windows® 10 รุ่น 64 บิต สําหรับ Intel® NUC 10 Performance Kits & Mini PCs - NUC10FN

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 สําหรับรุ่นที่ 5 และ 6 (ไม่รวม NUC6i7KYK) ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10