ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1Device มาพร้อมกับ Windows 10 และอัปเกรด Windows 11 ฟรี หรืออาจโหลดไว้ล่วงหน้าพร้อมกับ Windows 11 การอัปเกรด Windows 11 จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ในช่วงปลายปี 2021 ถึง 2022 ช่วงเวลาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ บางคุณสมบัติจำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ที่เฉพาะเจาะจง (ดูที่ aka.ms/windows11-spec)