ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® NUC 12 Compute Element สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

ไดรเวอร์ Intel® NUC 11 Compute Element สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products

บริการ HotKey สําหรับ Windows® 10 สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

ไดรเวอร์ Intel® Context Sensing Service (ICSS) สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E ที่ใช้ Windows® 10 และ Windows 11*

ไดรเวอร์Intel® HID Event Filterสําหรับ Windows® 10 สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

ไดรเวอร์ Intel® Dynamic Tuning Technology (Intel® DTT) สําหรับ Windows® 10 สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E