ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 2

ไดรเวอร์การ์ดจับภาพ AVerMedia* สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC Pro Chassis Element

ไดร์เวอร์การ์ดจับภาพ AVerMedia * สําหรับ Windows® 10 64 บิตสําหรับ Intel® NUC Pro Chassis Element