ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชั่น 2

ไดรเวอร์การ์ดจับภาพ AVerMedia* สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC Pro Chassis Element