Intel® NUC Chassis Element

Intel® NUC Chassis Element ถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้าสู่ตลาดโซลูชันได้รวดเร็วขึ้นเมื่อตลาดต้องการความยืดหยุ่นของส่วนประกอบ Element

Intel® NUC Chassis Element

ไม่เห็นผลลัพธ์ใด ๆ ใช่หรือไม่ โปรดลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี CNDA ของคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์ก่อนวางจำหน่าย

{"collectionPath":"/content/data/globalcontent/TH/th/content-collection/rdc/nuc-chassis-elements","collectionRelationTags":{"relations":{"AND":["etm-0cb029e971c14e68a35451b267154ed7"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"649677","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"Products","type":"Products","deprecated":true,"name":"Products","position":0},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":1},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":2},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-0cb029e971c14e68a35451b267154ed7"],"defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]"}