Intel® NUC Chassis Element

Intel® NUC Chassis Element ถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้าสู่ตลาดโซลูชันได้รวดเร็วขึ้นเมื่อตลาดต้องการความยืดหยุ่นของส่วนประกอบ Element

Intel® NUC Chassis Element

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Retail prices reported as of 25 Jan 2022 18:40:44 GMT