Intel® NUC Board Element

Intel® NUC Board Element ออกแบบมาให้ผนวกรวมเข้ากับแชสซีแบบกำหนดเองหรือโซลูชันที่เฉพาะเจาะจงที่มีหรือไม่มีชุดโซลูชันระบายความร้อนได้อย่างง่ายดาย

Intel® NUC Board Element

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ราคาขายปลีกรายงาน ณ วันที่ 28 Jan 2022 16:42:49 GMT