Intel® NUC Assembly Elements

การสร้างการผนวกรวมแบบกำหนดเองในตอนนี้ได้กลายเป็นสิ่งง่ายกว่าที่เคยด้วย Intel® NUC Assembly Elements ที่จะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการโดยการสร้างชุดประกอบที่มาพร้อมกับการระบายความร้อน และการผนวกรวมระบบในโครงเครื่องขนาดเล็กสำหรับบอร์ด Intel® NUC โดยเฉพาะ

Intel® NUC Assembly Elements