Intel® NUC Board

Intel® NUC board ขนาดสี่คูณสี่นิ้วมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บัดกรีติดกับบอร์ด บอร์ดสามารถหาซื้อแยกจากชุดได้ เพื่อให้ได้มินิพีซีที่ปรับแต่ง ปรับขยาย และปรับตั้งค่าได้เต็มรูปแบบสำหรับโซลูชันหลากหลายประเภท

Intel® NUC Board

ทั้งหมด
 • ทั้งหมด

 • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

 • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

 • การติดตั้งและตั้งค่า

 • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

 • รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

 • การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

 • การแก้ไขปัญหา

 • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
ดูรายละเอียดน้อยลง