ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

กรองตาม:
พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [BNKBL357]

BIOS Update [ATJSLCPX]

อัพเดต BIOS [WSADL357]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC12 Pro Kits & Mini PCs - NUC12WS

USB Type C Power Delivery Controller Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Pro Kits & Mini PC - NUC12WS

ไดรเวอร์ Realtek * Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 64 บิตและ Windows * 11 สําหรับ Intel NUC 11 Essential Kits และ Intel® Mini PCs - NUC11ATK

Realtek * High Definition Audio Driver สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC8CCH และ NUC8CCHB

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN สําหรับ Windows Server 2019 และ Windows® 10 IoT Enterprise

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection Driver for Windows® 10 for Legacy Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows 10® for Legacy Intel® NUC

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) for Windows 7*/8*/8.1* for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 8* and 8.1* for Intel® NUC