ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D7

ออกแบบมาเพื่อสนองตอบความต้องการบริการระดับสูงในปัจจุบัน และสนับสนุนเวิร์คโหลดคลาวด์ที่มากขึ้น ในขณะที่ลดต้นทุนด้านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ D7

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ