เอฟพีจีเอ Stratix® V GS

ปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) แบบมีความแม่นยำสูง พร้อมตัวรับส่งสัญญาณที่ติดตั้งภายใน ซึ่งรองรับการทำงานของแบ็คเพลน ชิปไปยังชิป และชิปไปยังโมดูลที่ความเร็วสูงสุด 14.1 Gbps

ดูเพิ่มเติม: Intel® Stratix® V GS FPGA ซอฟต์แวร์การออกแบบ, ร้านการออกแบบ, ดาวน์โหลด, ชุมชน, และ การสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Stratix® V GS