เอฟพีจีเอ Stratix® V GS

ปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) แบบมีความแม่นยำสูง พร้อมตัวรับส่งสัญญาณที่ติดตั้งภายใน ซึ่งรองรับการทำงานของแบ็คเพลน ชิปไปยังชิป และชิปไปยังโมดูลที่ความเร็วสูงสุด 14.1 Gbps

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Stratix® V GS