เอฟพีจีเอ Stratix® V GS

ปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) แบบมีความแม่นยำสูง พร้อมตัวรับส่งสัญญาณที่ติดตั้งภายใน ซึ่งรองรับการทำงานของแบ็คเพลน ชิปไปยังชิป และชิปไปยังโมดูลที่ความเร็วสูงสุด 14.1 Gbps

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Stratix® V GS

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"],"AND":["etm-587E77C5-D2BF-4A62-9B36-CDF460360A89"],"Child":["732129","654086","654141","654141","670815","666675","666675"]},"featuredIds":["654086","654141","654141","670815","666675","666675"]},"collectionId":"649607","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetm587E77C5D2BF4A629B36CDF460360A89","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Stratix® V FPGAs","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm587E77C5D2BF4A629B36CDF460360A89","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel®","Intel® Stratix®","Stratix® V FPGA"],"position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-587E77C5-D2BF-4A62-9B36-CDF460360A89"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Featured","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Development Software","tags":[{"relationship":"AND","value":"Development Software","id":"etm-ebfe0f9272ba4af9989d1a08f7494bf0"}]},{"title":"Intellectual Property","tags":[{"relationship":"AND","value":"Intellectual Property","id":"etm-0b7580c08e2b4e9eacf848bf52b528e6"}]}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}