เอฟพีจีเอ Stratix® V E

ปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างต้นแบบ ASIC ด้วยองค์ประกอบลอจิก 952K บนแฟบริกลอจิกประสิทธิภาพสูงสุด

ดูเพิ่มเติม: Intel® Stratix® V E FPGA ซอฟต์แวร์การออกแบบ, ร้านการออกแบบ, ดาวน์โหลด, ชุมชน, และ การสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Stratix® V E